Al op jonge leeftijd merkte dat ik veel affiniteit had met mensen met een verstandelijke beperking. Daarom ben ik gestart als vrijwilliger. De ervaringen die ik daarin opdeed bevestigden mijn eerste indruk. Inmiddels zijn we 15 jaar verder en ik werk nog steeds met veel liefde in deze sector.

Na het gymnasium ben ik psychologie gaan studeren. Al snel was de keuze gemaakt om me ook in mijn studie zoveel mogelijk te richten op de verstandelijke beperking. Mijn bijbaan als begeleider was dan ook niet alleen een fijne aanvulling op mijn studiebeurs, maar vooral op de inhoud van mijn opleiding. Na mijn studie ben ik gestart als psychodiagnostisch medewerker en vervolgens kreeg ik een baan als psycholoog. Ik heb veel ervaring opgedaan met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. O.a. als consulent voor het CCE ondersteun ik organisaties bij vastgelopen situaties.

Sinds een aantal jaar werk ik zelfstandig als auteur, trainer en consulent. Nog steeds ligt mijn hart bij de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking. Maar desondanks heb ik in de loop der jaren steeds minder verbinding met het woord ‘doelgroep’. Ik merk dat ik steeds meer op zoek ben gegaan naar theorieën en werkwijzen die juist de nadruk leggen op de overeenkomsten tussen mensen in plaats van de verschillen. Mijn doel als gedragsdeskundige is altijd geweest om samen met de andere betrokkenen de cliënten (van wie de meesten zich niet middels taal konden uitdrukken) zo goed mogelijk te leren begrijpen. Wat mij betreft zijn daar niet per se ingewikkelde theorieën voor nodig die gaan over het anders-zijn van de cliënt. De belangrijkste sleutel is juist om te beginnen bij je eigen beleving en van daaruit in de huid van de cliënt te kruipen.

Visie en werkwijze

Vanuit die gedachte ben ik erg gecharmeerd van de theorie van ervaringsordening (Timmers- Huigens). Deze manier van kijken gebruik ik regelmatig in het werken met teams. Het geeft veel inzicht om samen te kijken door deze bril, want hij zet aan om mensen te begrijpen in hun medemenselijkheid in plaats van te focussen op verschillen. Deze werkwijze is dan ook bij meerdere ‘doelgroepen’ goed van toepassing, zoals in de ouderenzorg of in de zorg voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (Werken met ervaringsordening - Bianca Vugts de Groot).

Ook werk ik veel vanuit de ontwikkelingspsychologie (Werken met ontwikkelingsleeftijden - Bianca Vugts de Groot). Maar welke insteek ik ook kies bij een consultatie, ik ben in elk geval nooit degene die van buitenaf oplossingen aandraagt. Ik ben er van overtuigd dat ouders, begeleiders en cliënt dé experts bij uitstek zijn. Met al deze ervaringsdeskundigen in gesprek gaan en samen de puzzelstukjes leggen, dat is wat werkt!

Wat me daarin het meeste motiveert is wanneer ik zie dat ouders of begeleiders weer opnieuw geïnspireerd raken. In vastgelopen situaties zien mensen vaak geen mogelijkheden meer. Het is heerlijk wanneer ze dan gezamenlijk en op eigen kracht weer tot een nieuw perspectief kunnen komen. Vakkennis en diagnoses zijn daarbij een belangrijk beginpunt, maar nooit een eindpunt. Het is essentieel daar weer los van te komen en de cliënt als uniek persoon te blijven zien. Je merkt het namelijk meteen wanneer je die kern raakt, want juist daar zit inspiratie, nieuwe energie en compassie!

In 2013 heb ik de opleiding Hartcoherentie afgerond bij Hartfocus (hartfocus). Dit is een biofeedback methode waardoor mensen leren om hun eigen fysiologie en emotionele welbevinden gunstig te beïnvloeden. Daarvoor zijn vele manieren, zoals bewegen, ademhaling, yoga, meditatie, etc.. Maar er zijn maar weinig manieren zo concreet, meetbaar en eenvoudig als met behulp van een monitor. Directe biofeedback geeft mensen inzicht in hun eigen fysiologie, in wat voor hen werkt en wat niet werkt. Ze leren te herkennen wanneer zij in balans zijn en wat ze kunnen doen om dit te optimaliseren. Als mensen eenmaal geleerd hebben zichzelf in staat van coherentie te brengen kunnen ze ook beter een beroep doen op hun eigen bronnen. Je kunt helderder denken en er is bovendien een betere verbinding met het emotionele brein. Verstand en intuïtie kunnen elkaar dan aanvullen en versterken. Deze methode is doelgroep overstijgend (het werkt net zo goed voor de ‘begeleider’ als voor de ‘cliënt’). Hartcoherentie is toepasbaar in zowel de begeleiding van individuen als van groepen/ teams. (heartmathbenelux, hartfocus)

Verder hou ik me graag bezig met filosofie en zingeving, want voor een psycholoog is het natuurlijk ongepast om niet te blijven zoeken naar de aard van de psyché (de ziel). Op dit moment krijgt die zoektocht voor mij vorm in de 4-jarige opleiding Psychosynthese. Dit is een veelomvattende benadering om te komen tot zelfrealisatie en ontwikkeling van het menselijk potentieel. De belangrijkste doelstelling van psychosynthese is om mensen te ondersteunen bij de ontdekking van hun ware existentiële en spirituele aard en deze ontdekking vervolgens effectief toe te passen in leven en werk (psychosynthese).

“Wetenschap zonder religie is kreupel, religie zonder wetenschap is blind.” Albert Einstein